חטיבות

חטיבת וידרא לחקר הספנות ונמלים ע"ש פרופ' נפתלי וידרא

Wydra pic