עילי רטיג

ilay rettigעילי רטיג  דוקטורנט בבית הספר למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה וחוקר אורח באוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון בארה"ב. עוסק בסוגיות של מדיניות וביטחון אנרגיה בישראל ובאזור מזרח הים התיכון. עבודת הדוקטורט שלו בהנחיית פרופ' ברנדה שפר מתמקדת בשימוש במשאבי אנרגיה ככלי למדיניות חוץ ולבניית עוצמה צבאית בקרב יצואניות נפט גדולות. זכה במלגת לימודים מטעם משרד התשתיות, האנרגיה והמים, במלגת הנשיא של אוניברסיטת חיפה, וכן במלגת דוקטורט מטעם קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה.