פרסומים אחרונים
פרסומים אחרונים
תואר שני
תואר שני
הערכה אסטרטגית שנתית
הערכה אסטרטגית שנתית
מדיה ותקשורת
מדיה ותקשורת
Events

150 שנה לתעלת סואץ

Save the date

הכנס יעסוק במגוון סוגיות הקשורות בתעלת סואץ: היבטים היסטוריים, נאופוליטיים, חברתיים, תרבותיים, משפטיים, כלכליים, סביבתיים, טכנולוגים, ימיים וכד'

מידע נוסף